Hírkategóriák
Kategorizálatlan hírek
Kategória: 361
Köszöntő!
Tájékoztató!
Meghívó!
Meghívó!
Meghívó!
Gyászhír!
Köszöntő!
Meghívó: Kerületi Közgyűlésre!
Változás: Hétvégi versenyek!
Aktualitások
Hétvégi verseny!
Határidők, lejelentések!
Felhívás!
Tájékoztatás!
Változás: kerületi közgyűlés!
Kerületi Közgyűlés!
Honosítás!
Köszöntő!
Beszámoló a November 7. Közgyűlésről
Meghívó Kerületi Közgyűlésre
Hétvégi versenyek
Nebih Engedély a galambok röptetésére
Előzetes tájékoztatás a Madárinfluenzáról
MADÁRINFLUEZA HÍREK
Madárinfluenza hírek
Öreg galambok csipezése 2020
Madárinfluenzával kapcsolatos lista
Szövetség levele a versenyekkel kapcsolatban!
Koronavírus miatti helyzet
Koronavírus idején történtek
ÉRTESÍTÉS
Elmarad a Kerületi Díjkiosztó!
2019 DÍJAZOTTAK NÉVSORRA!
KERÜLETI DÍJKIOSZTÓ IDŐPONTJA
Meghívó Kerületi Közgyűlésre
KERÜLETI KIÁLLÍTÁS
KERÜLETI KÖZGYŰLÉS IDŐPONTJA
Gyász hír
HÉTVÉGI VERSENYEK GYŰJTÉS VÁLTOZÁSA
Itatások
Start
Pestimrei verseny időpontja
Hétvégi verseny
Emlékeztető
KERÜLETI KÖZGYŰLÉS IDŐPONTJA
KERÜLETI DÍJKIOSZTÓ IDŐPONTJA
Karácsonyi Köszöntés
KERÜLETI KIÁLLÍTÁS
KERÜLETI KÖZGYŰLÉS IDŐPONTJA
Hirdetés !
KERÜLETI KÖZGYŰLÉS IDŐPONTJA
Start
ENGEDÉSSEL KAPCSOLATOS EMLÉKEZTETÖ
Start
Start
Start
2018.02.24. Közgyűlés Anyaga
KERÜLETI KÖZGYŰLÉS HELYSZÍN VÁLTOZÁSA
Tervezet 2 + Díjazottak Névsora!
KERÜLETI KÖZGYŰLÉS
KERÜLETI DÍJKIOSZTÓ ÜNNEPÉLY
Gyűrűk kiosztása
Aktualitások!
KÖSZÖNTŐ
Kerületi Kiállítás
KERÜLETI KÖZGYŰLÉS
Galambot keresek
Határidő, bemutatkozó anyagok leadása évkönyvbe!
Start
Figyelem, mosonmagyaróvári verseny menete!
Figyelem, elmaradó verseny!
Start
Versenyidőpont, begyűjtés változás! (2.)
Start
Start
Versenyidőpont, begyűjtés változás!
Felhívás az U-18 Tagsága részére
fIATALVERSENY
Start Cheb 2!
Nemzeti gyűrűs versenyek
Chebi verseny eltolása a holnap napra !
Start Mosonmagyaróvár!
Start
Start Külföld + Jelentések!
Start Belföld!
Versenyidőpont, begyűjtés változás 5!
Start
VERSENY IDŐPONT VÁLTOZÁS
Start
Start
Start
Figyelem, begyűjtési időpont változása!
Prága
Start
Start
Versenyidőpont, begyűjtés változás 3!
Főversenyek begyűjtési menetrendjei!
Start
Pestimre feldolgozás kész
Pstimre, Kisigmánd
Start
2017 versenyeredmények
Versenyidőpont, begyűjtés változás 2!
Start
Versenyidőpont változás!
Bevezető utak! Menetrend!
Végleges versenyprogram + versenyköltségek!
Országos Közgyűlésen elhangzottak
Március 11. közgyűlés anyaga
Barna Ákos Hirdetése!
Kerületi Közgyűlés, Leadandó anyagok + Határidők!
ANKER ALFONZ EMLÉK FÓRUM SZEGEDEN
DÍJKIOSZTÓ IDŐPONTJA
Díjazottak Névsora! 2016
ÓRIÁSI SIKER MAGYAR SIKER A BRÜSSZELI OLIMPIÁN
Eseti felmentés az országos postagalamb kiállításra!
Tájékoztatás!
Közlemény kiállítás tiltásáról!!!
ÉRTESÍTÉS!
JÓKIVÁNSÁG
61. Országos Kiállításra nevezett galambok listája
Hosszútávú program módosulása
Kerületi KIállítás
Közgyűlési eseményei
Országos Közgyűlés eseményei
VEZETŐSÉGI ÜLÉS ESEMÉNYEI
U-18 Egyesület Tagsága részére értesítés!
Felhívás
Start
Start
Tisztelt Sporttársak!
Start
Start
FIATALGALAMB NEVEZESI HIBAK
Fiatal galambok versenyének szabályai
Fiatalgalambok chipezés
Leadások, határidő!
U-18 Egyesület Tagsága Figyelem
Végeredmények (előzetes )
Start + Jelentések!
Változás: Magdeburgi verseny elhalasztása, Hétfői napra!
Start - Prága (Dubec)
Figyelem: Hétvégi versenyek gyűjtései és feleresztései!
Versenyidőpont változás!
Chipezés
Tájékoztató!
Start
NEMZETI VERSENYEKRE JELENTKEZÉS!!
Start
Start- Külföld
Külföld- helyzetjelentés
Start- Belföld!
Élgalambjelentés
Hétvégi versenyek változása
Versenyidőpont változás!
Figyelem, lehetséges versenyidőpont változás!
Módositott pontszámok
Start
élgalambjelentés
Figyelem, versenyidőpont változás!
Hétvégi versenyekkel kapcsolatos információ!
Start
Bevezető utak eredménye
Start
Interchampion bajnokság
Módositott potszámitás
Start
Figyelem, versenyidőpont változás!
Hírközlöny: Mosonmagyaróvár- hétvégi verseny
Start
Pestimre
Figyelem, versenyidőpont változás!
Begy?jtés, alapnevezés, versenyszabályzat!
Szovetségi elnokségi és az ott született döntések
Csapatlétszzámok leadása
MEGHíVó
VEZETőSéGI üLéS
Versenyengedéllyel kapcsolatos befizetési emlékeztető
Előadás a jelen galambsport technológiájáról
Alföld derby klub honlapja
Kerületi Közgy?lés beszámoló
Barna ákos hirdetése
Benzing tulajdonosok figyelmébe
2016 döntések
2016 versenyév előkészületek
Kerületi vezetőségi megbeszélés!
2016 versenyév előkészületek
KöSZöNTő
Dél-Tisza Tagszövetség kiállításáról
Szegedi U-18 év búcsúztató vacsora estje!
Ketreckártya Pannon maraton
Ketreckártyák
Tagszövetségi Kiállítás!
értesítő!
MEGHíVó
2015 évi dijazottak listája
Magyar Postagalamb Sportszövetség közös tanácskozása
Küldöttközgy?lés kivonata
2015 évi dijlistákról
Meghívó Küldött Közgy?lésre
Vezetőségi ülés
Start
Emlékeztető a szegedi U-18 Tagjai részére!
Start
Jelentés!
Figyelem, versenyidőpont változás!
Tájékoztató!
Start
Start
Figyelem: Versenyidőpont változás!
Start
Fiatal verseny begyüjtési utvonal,ketrec
U-18 Tagsága figyelem!
Fiatalversenyre chipezés
Versenyprogam
Fiatalok Versenye
Start
U-18 Sporttársak figyelem!
Hétvégi versenyek menetrendje
Alföld Derby eredmények
Fiatal galambok versenyei és időpontjai!
Start
Start+ Jelentések!
Tájékoztatás!
Tisztelt Sporttársak!
Kényelmetlen kérés tolmácsolása
Galambászok hétvégi versenyekkel kapcsolatos menete
Start
VERSENY IDőPONT VáLTOZáS
Figyelem-élgalamb jelentés
Start
Figyelem
Start
Szegedi U-18 egyesület figyelem!
Start
Hőségriadó
Start
Tájékoztatás!
U-18 SZEGEDI SPORTTáRSAK FIGYELEM!
Start
Start
Start
U-18 SZEGEDI SPORTTáRSAK FIGYELEM!
Hétvégi versenyek változása
Benzing Derby galambkódok
Gy?jtésröl info
ADOMáNY GY?JTéS
Idei eredmények
Uj galambok versenyközben ?
Start
Ketrec kiosztások és begy?jtési menet rendek
értesítés
Start
VERSENY IDőPONT VáLTOZáS
Start
Start
Ketrecek
Közgy?lés jegyzőkönyve
HíRDETéS
ELADó
Tisztelt Sportársak!
értesítő!
Meghívó Küldött Közgy?lésre
Határidős Események!
Közgy?lés jegyzőkönyve
Közgy?lés Szegedi U-18 egyesületben
TáJéKOZTATó!
MEGHíVó!
MEGHíVó
SPORTTáRSUNK VARGA KáZMéR TEMETéSE!
GYáSZHíR
Tájékoztatás
TáJéKOZTATó
értesítés!
MEGHíVó
éRTESíTéS
értesítés!
Közzététel!
Kiállításról!
2014 november. 15. közgy?lés rövidített jegyzőkönyve
Tagszövetségi küldött közgy?lés helyszínének változása
Dél- Tisza Tagszövetség küldött gy?lése
U-18 Közgy?lése
Elnökségi ülés
üdvözlés
Leköszönő
2014.10.05. KöZGY?LéSI JEGYZőKöNYV
Barna Miklós lemondó nyilatkozat
U-1 Hír
KüLDöTT KöZGY?LéS 2014.10.05.
ELNöKSéGI üLéS ALGYő
Start
Pótló verseny
Kisbér feleresztés
Start
Javítások
Start
kETRECKIOSZTáS FIATALOK
Hétvégi verseny
Hétvégi verseny
Kérés
Gy?jtési rend
Díjalap felosztása 2014 év
Kocsikísérővel kapcsolatos levelezés
Levél
ketreckiosztás, gy?jtési rend
Közgy?lési összegző
Elnökségi összefoglaló
Információk a Fiatal galambok versenyéről
Fiatalok Versenyprogramja 2014
Közgy?lés 2014.08.16. 9.00 óra Hódmezővásárhely
Elnökségi ülés Hmvhely 2014.08.08. 14.00 óra
Fiatalok versenye
Fiatalok versenykiírása
Start
Hétvégi élgalambok
Hétvégi versenyekről
Start
MAGDEBURG
Meghívó
Start
satart
Központi gy?jtőhelyek
Móra Imre
Start
Start
Zsombó, Szent Mihály u.2.
időpont változás!
Start
Start
Hibajelentés
Eredmények
2014. 06.21 Cheb ketreckiosztás
Eredményszámolás, videófeltöltés
Gy?r?rendelés
Sprintversenyek Gy?jtési rendje
Start
Start
Start
Start
Start
Módosítás
Elnökségi ülés Kistelek 2014.05.22
Ketrecek kiosztás
Tájékoztató
Hírek
Elnökségi ülés
plusz galambok küldése
Hosszútáv gy?jtési menetrend
Gy?jtési rend Rövid és Sprint
Gy?jtési menetrend, ketreckiosztás Középtáv és Prága
Start
Felhívás!
Pannonhalma részeredmények
Start
Moson
Hétvégi gy?jtés
Ketrec kiosztás
Gy?jtési menetrend változás
Start
Pannonhalmi verseny
Összes kategória