Hírek
Elnökségi ülés Kistelek 2014.05.22

Kisteleken  megtartottuk Elnökségi ülésünket. Minden egyesület jelen volt, kivétel U-05.

Az elmúlt időszakot értékeltük.Versenyek, startfelelős,gépkocsik.ellenőrzés, vezetést érő támadások, rendőrségi feljelentés.

Az Elnök arra kéri az Elnökség tagjait, hogy azzal segítsék munkáját, hogy a hibákat, hiányosságokat a tagság véleményit mondják el, illetve alakuljon ki egy párbeszédes kopcsolat, annak érdekében, hogy a Tagszövetség jól m?ködhessen.

A startokról ezentúl a Versenybizottsági elnök, illetve az egyesületekből a versenybizottsági elnökök, vagy általuk megbízott személyek döntenek. Szabályosan szállítjuk a galambokat az OVB jóváhagyásával. Mivel nem galambászok,a kísérők, nincs összeférhetetlenség.Eddigi versenyek lezajlottak, indulnak a párhuzamos versenyek. Kolozsi Róbert a versenyek tisztaságáért felel, Barna Miklós a kerület jogszer? m?ködéséért.

Szegedi kérés a gy?jtésekkel kapcsolatban, legyen megfordítva a gy?jtési kör rövid, illetve a sprint távnál, amikor a hosszútávú versenyek vannak, mivel Szegeden sokan dolgoznak és nehezen érnek a gy?jtésre. Jelenleg a gy?jtési kör 104 km. Ha Kisteleken kezdene az autó akkor 186 km, ha Csongrádon akkor 172 km. Ez a Tagszövetségnek utanként 20 000 Ft-al kerülne többe, a négy úton 80 000 Ft-al. Ez a költség nincs bekalkulálva a költségvetésbe, ezért az Elnökség elutasította. Kompromisszumos megoldásként az a döntés született, hogy a pénteki gy?jtéseknél az Ágfalva kivételével a gy?jtések időpontján 1.5 órát lehet csúsztatni, mivel csak sprint távolságokról van szó. A galambok az utolsó gy?jtési helyen, Kisteleken minden alkalommal meg lesznek itatva. A gépkocsiban a starthelyi itatásról, minden alkalommal felvételt kell készíteni, melyet lehetőség szerint feltöltünk a tagok megnyugtatására.

Czékus János: jelenleg nincs versenyengedélye, holott véleménye szerint nincs ellene jogerős fegyelmi büntetés, mivel fellebbezett az ügyben annak módja szerint, és a büntetésre az halasztó hatályú. Fellebezése ügyében a következő Országos Küldött Közgy?lés fog dönteni. Kolozsi Róbert 2014.03.26 napján írásos állásfoglalást kért az ügyben, a mai napig nem kapott választ az Országos Szövetségtől.

Javaslat: amíg nincs hivatalos állásfoglalás Czékus János küldhesse galambjait a versenyekre elkülönítve.

Barna Miklós név szerinti szavazást kér, mivel a versenyszabályzat szerint hivatalos versenyre, csak versenyengedéllyel rendelkező tag küldhet galambokat, nem akarja veszélyeztetni a tagszövetség hivatalos versenyeinek szabályosságát.

Szavazás:

Barna Miklós U-1  Nem

Takács László u-18 Igen

Pusztai János U-21 Igen

Deák Zoltán  U-12  Nem

Szalkai Sándor U-02 Igen

Czékus János U-03  tartózkodik

Az Elnökség 3 Igen 2 Nem 1 Tartózkodással elfogadta, hogy röptethessen, amíg nincs hivatalos állásfoglalás.

Az Elnök az Elnökségi ülést bezárta.

Kistelek, 2014.04.22.


Ketrecek kiosztás

Kedves Sporttársak!

Mivel csak pár ketrecet kellene átlogisztikázni  költséghatékonyság szempontjából nem fuvarozzuk át,hanem pakolás napján kell majd egy-két ketrecet áthajtani az egyesületeknek,és  a következő gy?jtésre már  a kiírt ketrecmennyiség marad az egyesületeknél.

A jelenlegi leltár-tervezet a hírre katintva.

 


Hódmezővásárhely-U-1 Hír

Középtáv gy?jtés 9:30

Rövidtáv gy?jtés 15:00

Kérem a tagokat időben érkezzenek, hogy a hét fővel a gy?jtést megkezdhessük.


Tájékoztató

Tagszövetségünk egyik egyesülete felöl támadás érte  a vezetést a galambok ellátásával kapcsolatban.

Az elmúlt  2 versenyen a kihasználatlanság miatt egy autót kellett indítanunk, hogy költségeinket csökkenteni tudjuk. Erre azért volt szükség , mert a tagegyesületek, nem küldték azokat a létszámokat amit előre jeleztek. Az előzetes kalkulációban az első három rövid útra egy autót terveztünk, teljes kihasználtsággal, ennek ellenére, bíztunk a plusz galambok küldésében és Pannonhalmára két autót küldtünk. A két autóval a szállítás többe került a Tagszövetségnek, mint amit a tagok befizettek a rövid illetve nullás galambokért. Azért, hogy ezt a deficitet csökkentsük a Toyota Dynat kellett indítanunk utánfutóval, hogy költségeinket csökkentsük. Utólag a galambok létszáma alapján elegendőnek bizonyult a kapacitás. Az utánfutóban lévő ketreceket le kellett plombázni, az utolsó pakolási helyen a konténer kinyitó szárait is. Ezek sértetlenségéről a start előtt videófelvétel készült. Minden Egyesületnek kellett az utánfutóba pakolnia az egyenlőtlenségek elkerülése érdekében.

Felmerülő problémák: Az utánfútónak 2013 május óta nem volt gépjárm?biztosítása fizetve.

Az új biztosítás kötésekor 45 890 forintot kellett fizetni a fedezetlen időszak miatt, maga a biztosítás 3 934 Ft- ba került volna.

Az üzemeltető  az utánfutón a második útra az itatókat kitisztította, illetve viz tartására alkalmassá tette.

Az itatók biztosan télen mentek tökre, Előző Évben Minden Remekül M?ködött!

Egy zsák kukoricát szükségmegoldásként tettünk fel azért, hogy amennyiben ellenőrzik az autót legyen nála takarmány de nem etetés céljára. Az első külföldi útra a galmboknak szánt takarmány a gépkocsin egy új  zárható dobozban kerül elhelyezésre.

A feleresztéseken kívül az itatást, illetve a galambok ellátását is filmezzük.

Köszönjük a Bizalmat!


Hírek

A Tagszövetség egyik egyesülete felöl a vezetést olyan támadás érte, hogy szabálytalanul végezzük a szállítást, mivel a gépkocsivezető, illetve a kísérő között rokoni kapcsolat van, illetve a kísérő nem rendelkezik élőállatszállítási engedéllyel.

Megnyugtatásul:

A Tagszövetség a szállítást külső vállalkozóval végezteti, vállalkozói szerződés alapján. Pályázati kiírásban feltételnek szabtuk meg, hogy a gépkocsivezetők rendelkezzenek élőállatszállítási engedéllyel, mellyel rendelkeznek is. A gépkocsi kisérőket, illetve a  gépkocsi vezetőket ezen kívül tanfolyamon képeztük a galambok ellátásával, itatásával, etetésével szükséges ismeretekkel, melyről igazolást kaptak. A pályázatban feltétel volt, hogy a válalkozónak kell a kísérőt biztosítani. Ezzel leesett a vállunkról az a teher, hogy könyörögni kelljen egyesületekhez kísérőért. Az Országos Versenybizottságtól írásos anyagot kaptunk, melyben Kérelmünket elfogadják, versenyeinket ezen feltételekkel elfogadják, mivel a kísérők, gépkocsivezetők nem postagalambászok, illetve nincs rokoni kapcsolatuk postagalambászokkal.

Köszönjük a Bizalmat!


Eredmények közzételének rendje

Elnökségi ülés

2014.05. 22-én 13.30 órától  Kisteleken Elnökségi Ülést tart a Dél-Tisza Tagszövetség. Témája: elmúlt időszak megbeszélése.